Woensdagavond 15 juli hebben we met een aantal koorleden in corona opstelling weer eens gerepeteerd.


Wij repeteren (normaal) iedere woensdag van 19.45 – 22.00 uur.

In de voormalig Ned. Herv. Kerk
Molenvaart 21 te Anna Paulowna (tegenover de poldertuin)

We beginnen met inzingen en daarna gaan we verder aan de in te studeren stukken.
Voor de pauze meestal de nieuwe stukken die aandacht vergen en na de pauze zingen we het programma wat al bekender is door. De koorstukken worden via de mail toegezonden, evenals een audio, wat het instuderen een stuk vergemakkelijkt. Er wordt inzet van leden gevraagd, maar vooral veel plezier bij het zingen.

Ieder koorlid is ongeveer 2 x per jaar aan de beurt om de stoelen klaar te zetten en in de pauze voor koffie en thee te zorgen. De traktatie bij de koffie en thee van die avond wordt ook verzorgd door de twee leden die corveedienst hebben die avond.

Iedere laatste woensdag van de maand sluiten wij af met  een uurtje nazitten, waar je elkaar even wat langer kunt spreken.  Zo blijven we met en van elkaar op de hoogte.