Bestuur

Dagelijks bestuur:

Voorzitter                :  Cees Homan
Telefoonnr.              :  0223-521631

Secretaris                :  Vacant

Penningmeester   :  Toos Baars

Algemeen bestuurslid: Tineke Hoekstra en Atie Brak