Gemengd koor Octavia – Hollands Kroon

6 october 2019
NAzomeren

Het koor Octavia bestaat uit ruim 50 leden.
Ons repertoire varieert van pop- tot licht klassieke muziek en dat brengen we 4 of 5 stemmig ten gehore.
Het koor staat onder leiding van dirigent Arwin Kluft.

De meeste liederen worden in Engels gezongen.
Naast af en toe een Nederlands lied worden ook diverse andere talen zoals Duits, Frans en Italiaans gezongen. Leden die de desbetreffende taal niet machtig zijn worden hierbij fonetisch ondersteund.

1 à 2 x per jaar geven we een concert.
Zie AGENDA.

 Iedereen die graag eens mee zou willen zingen is van harte welkom op de repetitie op woensdagavond.
U kunt daarvoor contact opnemen met het secretariaat.
Zie OVER ONS/BESTUUR